Allegorische voorstelling met Liefde, gelovigen en maagden die hun bruidegom tegemoet lopen, Jan Caspar Philips, 1736 Canvas Print

Allegorische voorstelling met Liefde, gelovigen en maagden die hun bruidegom tegemoet lopen, Jan Caspar Philips, 1736 Canvas Print

De personificatie van Liefde omgeven door kinderen zittend op een troon. Boven haar een duif als symbool van de heilige geest. Met haar rechterhand wijst zij richting een groep gelovigen. Links daarvan het hemels koninkrijk waar maagden hun bruidegom tegemoet lopen. Op de voorgrond een altaar met de boektitel, waarop een brandend hart en wierook staan. Twee vrouwelijke personificaties met korenaren en olijftak staan links met afbeeldingen van de aarde, het laatste avondmaal en Christus' kruisiging.

  •   100% Made In America

  •   Next Day Shipping Available

  •   100% Money Back Guarantee

  •   Free Shipping On Orders Of $150+

  •   Use Shopify Pay to break the price down into 4 easy payments!

Usage Rights

Select Your Size