Villeroy en de keurvorst van Beieren knielen voor Lodewijk XIV, 1706, anonymous, 1706 Canvas Print

Villeroy en de keurvorst van Beieren knielen voor Lodewijk XIV, 1706, anonymous, 1706 Canvas Print

De hertog van Villeroy en Maximiliaan II Emanuel, de keurvorst van Beieren, knielen met de kous op de kop voor koning Lodewijk XIV. In de plaat 2 kolommen in het Nederlands en Frans. Blad nr. 9 (genummerd rechtsboven) in de serie van 25 bladen getiteld: Byvoegsel tot de Koninglyke Almanach, genaamd het Gulde-Jaar der Bondgenooten, 1706. Onderdeel van het prentwerk uitgegeven onder de verzameltitel: 't Lust-Hof van Momus, met de gebundelde series van spotprenten tijdens de jaren 1701-1713 van de Spaanse Successieoorlog.

  •   100% Made In America

  •   Next Day Shipping Available

  •   100% Money Back Guarantee

  •   Free Shipping On Orders Of $150+

  •   Use Shopify Pay to break the price down into 4 easy payments!

Usage Rights

Select Your Size