Extract uit het Register der Resolutien van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, anonymous, 1795 Canvas Print

Extract uit het Register der Resolutien van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, anonymous, 1795 Canvas Print

Gedrukte openbare bekendmaking naar aanleiding van de bezetting door Frankrijk van Nederland. 15 Genummerde en bedrukte bladzijden op 5 dubbelgevouwen bladen, bevattende teksten betreffende het bijeenroepen en samenstellen van de Nationale Vergadering: extract uit register van resoluties van de Staten-Generaal van 29 mei 1795 betreffende dit plan (1 pagina); missive van het 'Committe tot de algemeene zaaken van het bondgenootschap te Lande' aan de Staten-Generaal van 29 mei 1795 (2 pagina's); plan/ontwerp voor een reglement betreffende het kiezen van een volksvertegenwoording (12 pagina's); op de voorpagina staat handgeschreven 'ontfangen 6 july 1795 na de gehouden vergaadering dienaangaand'.

  •   100% Made In America

  •   Next Day Shipping Available

  •   100% Money Back Guarantee

  •   Free Shipping On Orders Of $150+

  •   Use Shopify Pay to break the price down into 4 easy payments!

Usage Rights

Select Your Size